Ψηφιακή Επικοινωνία

Τα ψηφιακά μέσα αποτελούν σήμερα τον βασικό άξονα αλληλεπίδρασης του υποψήφιου καταναλωτή με τη φίρμα αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων (b2b). Συνδυάζοντας την εμπειρία μας με τις τελευταίες τεχνολογίες του Internet, αφενός δημιουργούμε και υλοποιούμε on-line προγράμματα επικοινωνίας και προώθησης, καθορίζοντας με σαφήνεια τη στρατηγική και τη θέση του πελάτη μας σε ένα διευρυμένο δίκτυο ψηφιακών μέσων και αφετέρου του δίνουμε πρόσβαση σε μια σειρά καινοτόμων εργαλείων για ψηφιακή εργασία και συνεργασία με στόχο την ευρύτερη κάλυψη της αγοράς και τον περιορισμό του κόστους.