Επικοινωνιακή στρατηγική στο Internet

Τα ψηφιακά μέσα αποτελούν τον βασικό άξονα αλληλεπίδρασης του υποψήφιου καταναλωτή με τη φίρμα αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων (b2b). Συνδυάζοντας την εμπειρία μας με τις τελευταίες τεχνολογίες,  δημιουργούμε και υλοποιούμε on-line προγράμματα επικοινωνίας και προώθησης, καθορίζοντας με σαφήνεια τη στρατηγική του πελάτη μας σε ένα διευρυμένο δίκτυο ψηφιακών μέσων και του δίνουμε πρόσβαση σε μια σειρά εργαλείων συνεργασίας με στόχο την ευρύτερη κάλυψη της αγοράς και τον περιορισμό του κόστους. 

Σχετικές υπηρεσίες:

  • Web marketing
  • Social media marketing
  • Digital business development