Προστιθέμενη αξία για την επιχείρησή σας

Το Διαδίκτυο, στη σημερινή του μορφή, προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες. Αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως τα extranets και το cloud computing, παρέχουμε business to business λύσεις προστιθέμενης αξίας. Δημιουργούμε και διατηρούμε για τους πελάτες μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μεταφέροντας δαπανηρούς τομείς από το back office της επιχείρησης στο Internet.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται πρόσβαση σε μία καινοτομική σειρά εργαλείων εργασίας και συνεργασίας για υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές και συνεργαζόμενους. Απλοποιούνται οι διαδικασίες συσκέψεων και συνεργασιών, παρέχεται πολυεπίπεδη πρόσβαση στον πλούτο των αποθηκών πληροφοριών της επιχείρησης και, βέβαια, περιορίζεται το κόστος και το ρίσκο καθώς η τεχνολογική υποδομή δεν φιλοξενείται πλέον από τον πελάτη, αλλά μισθώνεται on-demand.

Σχετικές υπηρεσίες:

  • Digital business consulting & planning
  • Cloud hosting & web services
  • Infrastructure & business applications migration consulting
  • Inter-organizational decision support services
  • Extranet collaboration teams & remote conferencing
  • e-Learning applications