Προστιθέμενη αξία για την επιχείρησή σας

Το Διαδίκτυο, στη σημερινή του μορφή, προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες. Αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως τα extranets και το cloud computing, παρέχουμε business to business λύσεις προστιθέμενης αξίας. Δημιουργούμε και διατηρούμε για τους πελάτες μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μεταφέροντας δαπανηρούς τομείς από το back office της επιχείρησης στο Internet.

Jotun Paints

Η Integrated ITDC συνεργάζεται με την Jotun για την σωστή στόχευση των Διαδικτυακών διαφημιστικών της δράσεων και για τη στρατηγική περιεχομένου της στα social media.

Jotun Paints

Integrated has been helping Jotun Greece target its audience and expand its visibility through managed Internet advertising services and social media content marketing.

Pages

Recent Projects

Integrated has been helping Jotun Greece target its audience and expand its visibility through managed Internet advertising services and social media content marketing.

The Future Internet Assembly 2014 brings together key European Internet stakeholders between 18 and 20 March 2014 in Athens to reshape the Future Internet infrastructure for...

Public Private Partnerships (PPPs) constitute an important reform towards the construction of public infrastructure and the provision of qualitative services to citizens.

HSBC Premier is HSBC Group's premium financial services product, comparable to the Centurion service of American Express.