Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ

Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα
Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα
Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα

Οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Πυλώνας ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των πόρων του Δημόσιου Τομέα.

H Integrated ITDC συμμετείχε στην υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας.

Πελάτης: 
Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ

Τομέας:

Υπηρεσίες:

Συνεργάτες:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Φεβ 2015