Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ

Body

Οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Πυλώνας ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των πόρων του Δημόσιου Τομέα.

H Integrated ITDC συμμετείχε στην υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας.

launch date
Φεβ 2015
client
Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ
project-main-img
project_img