Η Integrated ITDC εξασφαλίζει χρηματοδότηση μέσω του FI-PPP

Μέσω της ανοικτής προκήρυξης του SmartAgriFood2 Accelerator στα πλαίσια της 3ης Φάσης του FI-PPP (Future Internet Public Private Partnership) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εντάσσεται στο FP7, η Integrated ITDC υπέβαλλε πρόταση η οποία αξιολογήθηκε ανεξάρτητα και έγινε δεκτή. 

Το προτεινόμενο έργο έχει την κωδική ονομασία SSRF-DSS (Sustainable Small Ruminants Farming Decision Support System), δηλαδή Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) για Βιώσιμη Κτηνοτροφία Αμνοεριφίων. Παρέχει ένα ευέλικτο web-based εργαλείο σε κτηνοτρόφους αμνοεριφίων, ώστε να προγραμματίσουν το ετήσιο εισόδημά τους, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά μεταβλητών όπως οι ώρες εργασίας, ο αριθμός των ζώων, οι επιδοτήσεις, οι ζωοτροφές και οι βοσκότοποι. 

Μέχρι πρότινος παρατηρείτο το φαινόμενο οι κτηνοτρόφοι να αποκτούν ολοένα περισσότερα ζώα, ώστε να δικαιούνται περισσότερες ή μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Αυτό οδήγησε σε μεγάλα κοπάδια, ανεξέλεγκτο κόστος ζωοτροφών και υποβιβασμό της ποιότητας των βοσκοτόπων. Οι έρευνες της επιστημονικής ομάδας του έργου (SEC-AT, ZALF-DE) δείχνουν πως η ελεγχόμενη συρρίκνωση των κοπαδιών σε συνδυασμό με την βελτιστοποίηση της παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα (35% κατά μ.ο.) σε ένα περιβάλλον με σταθερές επιδοτήσεις.