όροι χρήσης

Integrated είναι ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας Μ ΣΚΟΥΡΤΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ / Integrated Information Technology and Digital Communication Solutions, με διεύθυνση: Σόλωνος 73,10679, Αθήνα, Ελλάδα, ΑΦΜ: 800368318 και αριθμό ΓΕΜΗ: 118693121000 / 15- 2011

GDPR

Γενικός νόμος περί προστασίας δεδομένων.

Ελεγκτής δεδομένων

Ελεγκτής δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του είτε από κοινού είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία οι προσωπικές πληροφορίες.

Επεξεργαστής δεδομένων

Επεξεργαστής δεδομένων: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Υποκείμενο δεδομένων

Το Υποκείμενο Δεδομένων είναι οποιοδήποτε άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας και αποτελεί αντικείμενο Προσωπικών Δεδομένων.

1. Βασικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι αρχές μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι:
Αλήθεια και νομιμότητα. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων πάντοτε προστατεύονται. Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με νόμιμο και δίκαιο τρόπο.
Επεξεργασία μόνο για σαφώς καθορισμένο σκοπό. Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου δεδομένων πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
Διαφάνεια. Το Υποκείμενο Δεδομένων πρέπει να ενημερώνεται για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων του.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Η Integrated ενδέχεται να ζητήσει το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας όταν χρησιμοποιείται την φόρμα επικοινωνίας την ιστοσελίδας μας ή εγγράφεστε οικειοθελώς στη λίστα παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (newsletter).

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Η Integrated χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα για διάφορους σκοπούς για να απαντήσει στα αιτήματα επαφής σας, να παρέχει υποστήριξη, να σας παρέχει υπηρεσίες, να σας ειδοποιεί για αλλαγές στις υπηρεσίες ή / και τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ειδοποιήσεων για την κατάσταση των Διαδικτυακών υπηρεσιών μας, ώστε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να εντοπίζουμε, να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε τυχόν τεχνικά ζητήματα.

4. Νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η νομιμοποίηση της Integrated για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται στην Πολιτική αυτή εξαρτάται από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγουμε, όπως:

  • Ανάγκες για την υπογραφή και εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας
  • Στην περίπτωση που μας έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βρίσκεται εντός των νόμιμων συμφερόντων της Integrated.
  • Σε κάθε περίπτωση, η Integrated πάντοτε συμμορφώνεται με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο.

5. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η Integrated θα διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Η Integrated θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις, να επιλύσει διαφορές και να επιβάλει τις πολιτικές της.

6. Δικαιώματα προστασίας δεδομένων

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ), έχετε δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς και εάν θέλετε να καταργηθούν από τα συστήματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς.
  • Το δικαίωμα διόρθωσης
  • Το δικαίωμα αντίρρησης
  • Το δικαίωμα περιορισμού χρήσης των δεδομένων σας
  • Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων
  • Το δικαίωμα ανάκλησης τυχόν υφιστάμενης συγκατάθεσης σας